Zasady akcji Zwykły Bohater

Zasady akcji „Zwykły bohater” każdorazowo określał regulamin. Rodzina lub znajomi osób, które wyróżniły się ponadprzeciętną aktywnością w działaniu zorientowanym na pomoc innym, zgłaszały je do udziału w akcji. Żaden z uczestników nie mógł zgłosić samego siebie. Kandydatury zbierano drogą internetową, dopuszczając różne formy przedstawiania kandydatów. Można było opisać ich osiągnięcia lub na przykład przygotować prezentację w formie graficznej, dostarczając zdjęcie lub kolaż zdjęć. Aprobowano także krótkie filmy wideo.

Na poświęconej akcji stronie internetowej sukcesywnie zamieszczano historie ludzi, którzy pomogli innym – ratując życie, organizując długoterminową pomoc, zapobiegając utracie mienia. Każdy zainteresowany mógł poznać sylwetki kandydatów, jednak wybór finalistów leżał w gestii pięcioosobowego jury. Spośród wyróżnionej dziewiątki zwycięzców wybierali internauci oraz widzowie stacji TVN. Mogli oni głosować na swoich faworytów, których zasługi przyporządkowano trzem kategoriom. Pierwsza dotyczyła czynów uznawanych w powszechnej świadomości za bohaterskie, druga skupiała godne naśladowania postawy obywatelskie, a trzecia dotyczyła osób, które wykazały się wzorcową uczciwością (kategoria fair).